БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА на поръчки над 60 лв.
СИГУРНОСТ при разплащанията
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
0
Extase > Условия за ползване

Общи условия

Интернет магазин www.extase-fashion.com предлага възможност за закупуването на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания СПИДИ. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му.

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ

1.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ: “ТОНИ’К” ЕООД

Седалище и адрес на управление: 4000 Пловдив, ул. Тракия 48

Адрес за упражняване на дейността: Пловдив, ул. Тракия 48

Данни за кореспонденция: гр.Пловдив, Email: eshop@tony-k.com , тел: +359878744487

Вписване в публични регистри: ЕИК 115749476

2.Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазин www.extase-fashion.com. Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. С натискане на бутона ”ПОРЪЧКА”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.extase-fashion.com,съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Extase-fashion.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн-каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ .

4. “ТОНИ’К” ЕООД, собственик на марката “EXTASE” запазва правото си да променя и модифицира продуктите в каталога.

5. След кликане на бутона „ПОРЪЧКА” потребителя/клиента се съгласява да закупи стоките,намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителя/клиента получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

6. ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ уведомява потребителя/клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, като посочената цена е с/без ДДС.

III. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ не носи отговорност за повреждането на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.Доставките на поръчана през Интернет магазин Extase-fashion.com стока се осъществяват чрез куриерска фирма освен в случаите, когато изрично не е упоменато друго, като всички транспортни разходи се покриват от потребителя/клиента.

4. Плащането на заявени през Интернет магазин Extase-fashion.com стоки се осъществява с наложен платеж при получаване на стоката или чрез банков превод.

IV. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Клиентът има право без да дължи обезщетение, като посочи причина да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

1. ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛ не предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока.

2. При наличие на производствен дефект и/или случаи, касаещи рекламация на закупената стока, потребителят/клиентът е длъжен да уведоми ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на тел: +359878744487 или електронен адрес eshop@tony-k.com , за възникналите обстоятелства.

3. Предвиденият законов срок за обявяване на рекламация и/или производствен дефект е 14 дни, считано от датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владеете продукта.

4. При установяването на наличие на производствен дефект, . ТЪРГОВЕЦЪТ/ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е длъжен да замени дефектният артикул. Транспортните разходи свързани с подмяната и/или отстраняването на дефекта следва да бъдат покрити от ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

5. Във всички останали случаи описани по-горе потребителят/клиентът има право да замени поръчаният артикул с друг такъв на същата или по-висока стойност, като разликата в цената и транспортните разходи се покриват от потребителя/клиента.

6. Дадена стока, поръчана от потребителя/клиента не подлежи на рекламация в следните случаи :

VI .ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазин www.extase-fashion.com.

2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.extase-fashion.com.

4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ се задължава при ползване на услугите:

5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VII . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.extase-fashion.com

3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.extase-fashion.com.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти независимо дали са регистрирани.

8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на получения e-mail адрес eshop@tony-k.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

9. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦЪТ.

10. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX . ИЗМЕНЕНИЯ

Oбщите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

X . ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.extase-fashion.com на своя компютър.

2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

3. Интернет магазин www.extase-fashion.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ.

4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА/ПРОИЗВОДИТЕЛ, съобразно българското законодателство.

5. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти/Потребители на www.extase-fashion.com.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на ТЪРГОВЕЦЪТ с Потребителя се прекратяват в следните случаи:

2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителя използва интернет магазина Extase-fashion.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.